• مدل های خروجی Json
 • هوک اکشن های سازنده مدل ها
 • هوک اکشن های ذخیره و نمایش
 • هوک اکشن های رویدادها
 • دانلود پلاگین های JoApp API

 • هوک اکشن نمایشی ایجاد منو در تنظیمات

  هوک اکشن نمایشی ایجاد منو در تنظیمات

  joapp_api_action_view_admin_menu

  تابع این هوک اکشن زمانی اجرا میشود که قرار است در تنظیمات JoApp API در داخل پیشخوان وردپرس منوها ایجاد شود.

  مثال : ما میخواهیم در JoApp API منویی تحت عنوان “منوی جدید من” ایجاد کنیم.

  <?php 
  
  add_action("joapp_api_action_view_admin_menu", "joapp_api_action_view_admin_menu_func");
  
  function joapp_api_action_view_admin_menu_func() {
    add_submenu_page('joapp-api', "منوی جدید من", "منوی جدید من", 'manage_options', 'joapp_api_my_new_menu_init', "joapp_api_my_new_menu_init");
  }
  
  function joapp_api_my_new_menu_init() {
    if (!is_admin()) {
      wp_die();
    }
  	?>
  	<h3>صفحه مدیریت منوی من </h3>
  	<?php
  }
  
  ?>

  نکته : تابع joapp_api_my_new_menu_init برای نمایش صفحه مدیریتی پس از کلیک بر روی منوی جدید من میباشد.

  هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب اتصال به اپلیکیشن

  هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب اتصال به اپلیکیشن

  • نمایش :

  joapp_api_action_view_tab_connection

  • ذخیره :

  joapp_api_action_save_tab_connection

  هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب اتصال به اپلیکیشن در پلاکین JoApp API کاملا مشابه است با هوک اکشن های ذخیره و نمایش بخش درباره ما. پس با استفاده از مثال های بخش درباره ما میتوانید از این هوک اکشن نیز استفاده نمایید و به ایده های خود تعميم دهید.

  توابع هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب اتصال به اپلیکیشن دارای پارامتری تحت عنوان request است که اطلاعات کاربر که در بخش نمایش با متد POST و GET ارسال میگردد در آن وجود دارد.

  هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب پست ها در اپلیکیشن

  هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب پست ها در اپلیکیشن

  • نمایش :

  joapp_api_action_view_tab_posts 

  • ذخیره :

  joapp_api_action_save_tab_posts

   

  هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب پست ها در اپلیکیشن در پلاکین JoApp API کاملا مشابه است با هوک اکشن های ذخیره و نمایش بخش درباره ما. پس با استفاده از مثال های بخش درباره ما میتوانید از این هوک اکشن نیز استفاده نمایید و به ایده های خود تعميم دهید.

  توابع هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب پست ها در اپلیکیشن دارای پارامتری تحت عنوان request است که اطلاعات کاربر که در بخش نمایش با متد POST و GET ارسال میگردد در آن وجود دارد.

  هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب تنظیمات فروشگاه

  هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب تنظیمات فروشگاه

  • نمایش :

  joapp_api_action_view_tab_store

  • ویرایش :

  joapp_api_action_save_tab_store

  هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب تنظیمات فروشگاه در پلاکین JoApp API کاملا مشابه است با هوک اکشن های ذخیره و نمایش بخش درباره ما. پس با استفاده از مثال های بخش درباره ما میتوانید از این هوک اکشن نیز استفاده نمایید و به ایده های خود تعميم دهید.

  توابع هوک اکشن های ذخیره و نمایش تب تنظیمات فروشگاه دارای پارامتری تحت عنوان request است که اطلاعات کاربر که در بخش نمایش با متد POST و GET ارسال میگردد در آن وجود دارد.

  هوک اکشن نمایش تب فیلد های زمینه دلخواه

  هوک اکشن نمایش تب فیلد های زمینه دلخواه

  joapp_api_action_view_tab_custom_field

  این هوک اکشن تنها در حالت نمایش در بخش تب فیلد های زمینه دلخواه کاربرد دارد و میتوانید از آن برای افزودن حالت های نمایشی خود در JoApp API استفاده نمایید.

  هوک اکشن نمایش تب پوش نوتیفیکیشن

  هوک اکشن نمایش تب پوش نوتیفیکیشن

  joapp_api_action_view_tab_pushe

  این هوک اکشن تنها در حالت نمایش در بخش تب پوش نوتیفیکیشن کاربرد دارد و میتوانید از آن برای افزودن حالت های نمایشی خود در JoApp API استفاده نمایید.

  هوک اکشن نمایش، ویرایش منو های دلخواه اپلیکیشن

  هوک اکشن نمایش، ویرایش منو های دلخواه اپلیکیشن

  joapp_api_action_view_edit_menus

  این هوک اکشن تنها در حالت نمایش در بخش ویرایش منو های دلخواه اپلیکیشن کاربرد دارد و میتوانید از آن برای افزودن حالت های نمایشی خود در JoApp API استفاده نمایید.

  هوک اکشن نمایش، ویرایش تگ ها اپلیکیشن

  هوک اکشن نمایش، ویرایش تگ ها اپلیکیشن

  joapp_api_action_view_edit_tags

  این هوک اکشن تنها در حالت نمایش در بخش ویرایش منو های دلخواه اپلیکیشن کاربرد دارد و میتوانید از آن برای افزودن حالت های نمایشی خود در JoApp API استفاده نمایید.

  هوک اکشن های سازنده مدل چیست؟

  هوک اکشن های سازنده مدل چیست؟

  ساختار مدل ها در بخش مدل های خروجی JoApp API آموزش داده شده اند.

  حال میخواهیم بدانیم هوک اکشن های سازنده مدل چیست؟

  هوک اکشن های رویداد ها در واقع توابع خود را قبل از ارسال به اپلیکیشن اجرا میکنند. اما هوک اکشن های سازنده مدل توابع خود را پس از ایجاد یک مدل و تنها برای مدیریت آن مدل اجرا میکنند. پس یک هوک اکشن سازنده مدل در هر جایی که آن مدل درخواست شود، اجرا میگردد.

  فرض کنید قرار است مدلی از نوع پست (post) ایجاد شود تا به اپلیکیشن ارسال شود ما میدانیم که مدل های پست در بخش رویداد های دریافت یک پست ، درخواست همه پست ها و درخواست برگه ها ایجاد میشود. پس برای اینکه تمامی هوک اکشن های رویدادی آن را برای تغییرات صدا نزنیم، مستقیما هوک اکشنی را تعریف میکنیم که در هنگام ایجاد یک مدل اجرا شود.

  توابع هوک اکشن های سازنده دارای یک پارامتر ورودی میباشد که تمامی ویژگی های مدل ساخته شده را دارا است و میتوان از آن برای ویرایش محتوای مدل استفاده کرد. مانند تابع زیر:

  <?php
  
  function init_model_test($model){
    $model->field = "Value";
  }
  
  ?>
  هوک اکشن سازنده مدل پست (post)

  هوک اکشن سازنده مدل پست (post)

  joapp_api_action_post_init

  توابع این هوک اکشن زمانی اجرا میشود که در بخشی از اپلیکیشن نیاز به ایجاد یک مدل پست باشد.

  مثال : میخواهیم هر پستی در اپلیکیشن ایجاد میشود فیلد تاریخ آن به تعداد کامنت ثبت شده برای آن تغییر یابد.

  <?php
  
  add_action("joapp_api_action_post_init", "function_joapp_api_action_post_init");
  
  function function_joapp_api_action_post_init($model) {
    $count_comment = wp_count_comments( $model->id );
    $model->date = "☻ $count_comment->approved";
  }
  
  ?>